απονόστησις

απονόστησις
ἀπονόστησις, η (Α)
επιστροφή στην πατρίδα, παλιννόστηση.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ἀπονόστησις — return fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπονοστήσει — ἀπονόστησις return fem nom/voc/acc dual (attic epic) ἀπονοστήσεϊ , ἀπονόστησις return fem dat sg (epic) ἀπονόστησις return fem dat sg (attic ionic) ἀπονοστέω return aor subj act 3rd sg (epic) ἀπονοστέω return fut ind mid 2nd sg ἀπονοστέω return… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπονοστήσεις — ἀπονόστησις return fem nom/voc pl (attic epic) ἀπονόστησις return fem nom/acc pl (attic) ἀπονοστέω return aor subj act 2nd sg (epic) ἀπονοστέω return fut ind act 2nd sg ἀ̱πονοστήσεις , ἀπονοστέω return futperf ind act 2nd sg (doric aeolic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπονόστησιν — ἀπονόστησις return fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπονοστήσεως — ἀπονοστήσεω̆ς , ἀπονόστησις return fem gen sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπονοστήσῃ — ἀπονοστήσηι , ἀπονόστησις return fem dat sg (epic) ἀπονοστέω return aor subj mid 2nd sg ἀπονοστέω return aor subj act 3rd sg ἀπονοστέω return fut ind mid 2nd sg ἀ̱πονοστήσῃ , ἀπονοστέω return futperf ind mp 2nd sg (doric aeolic) ἀ̱πονοστήσῃ ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”